Συνέλευση συνδέσμου

Την Τετάρτη 4/03 και ώρα 20:00 μ.μ. καλούμε τα μέλη μας στην συνέλευση η οποία θα γίνει στον κεντρικό σύνδεσμο (Μ. Μπότσαρη 11). 
 
Η παρουσία σας απαραίτητη.

Wednesday, 4 March 2015 10:33:27